محصولات

آنتن‎ ها

آنتن‎ ها

  *تولید و عرضه انواع آنتن و آنتن باکس
 *فروش انواع آنتن های شرکت کنبوتونگ

 
تجهیزات رادیویی

تجهیزات رادیویی

MOTOROLA
CAMBIUM NETWORKS
MIKROTIK
UBIQUITI
DBII
 
دکلهای مخابراتی

دکلهای مخابراتی

تولید و نصب انواع دکل های مهاری 
سه پایه G35-G45
چهار پایه 
طبق استاندارد رون آمریکا