سرویس های وایا

شبکه های بیسیم  WLAN 

  * دریافت اطلاعات لازم در خصوص نیازهای مشتریان
* بازدید کارشناسان از نقاط ارتباطی
* ارائه طرح و راه کار کارشناسی
* اعلام قیمت و لیست تجهیزات


  انتقال خطوط تلفن  VOIP 

* انتقال خطوط تلفن بر بستر وایرلس
* ارائه راه کار های کارشناسی 
* پیشنهاد تجهیزات
* ارائه لیست قیمت مناسب