درباره ما

شرکت وایا در سال 1383 تاسیس گردید و از همان ابتدا با توجه به تجارب پرسنل فنی و بازرگانی توانست جایگاه ویژهای را در جامعه IT کشور به خود اختصاص دهد و هم اکنون با پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون کشور به شبکه های بی سیم کامپیوتری همگام با پیشگامان جهان در راستای به روز نمودن این صنعت در کشور طی طریق می نماید.
درباره ما